Skip to main content

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 18/1/2018, Bộ Công an – Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên TW Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, lực lượng có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Năm 2017, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an và quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; từ đó, góp phần đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, nhất là các sự kiện Năm APEC và Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng.

 

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thời gian tới lực lượng công an và quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, chủ động trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin theo đúng quy định, thống nhất đánh giá dự báo sát, đúng tình hình, nhất là những vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc; tập trung phối hợp rà soát bổ sung hoàn thiện và tổ chức huấn luyện diễn tập các phương án, xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh, nhất là ở các thành phố lớn, địa bàn chiến lược; triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chương trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống các vi phạm pháp luật…; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy./.

 

Bích Diệp