Skip to main content

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Ngày 24/9/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo. 

 

Tham dự hội nghị tập huấn có trên 100 đại biểu gồm lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Tỉnh đoàn, lãnh đạo ban tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh, của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn; giảng viên dạy bộ môn chính trị các trường cao đẳng, trung cấp; trưởng ban tuyên giáo các xã, phường, thị trấn của huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

 

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi Trường, Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Tại Hội nghị tập huấn, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề về những nội dung chủ yếu trong tham mưu công tác khoa giáo ở cơ sở. Theo đó, đồng chí Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ đã cung cấp các thông tin quan trọng về thực tiễn triển khai công tác khoa giáo trên địa bàn toàn quốc, kinh nghiệm của thế giới; nhấn mạnh sự chủ động, linh hoạt của ban tuyên giáo cơ sở trong tham mưu cho cấp ủy về lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường; lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lĩnh vực các vấn đề xã hội về sức khỏe, dân số, gia đình, trẻ em, thể dục, thể thao, việc làm, các tệ nạn xã hội,...

 

Toàn cảnh Hội nghị._0.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề về công tác lý luận chính trị trong tình hình mới. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị lưu ý những nội dung then chốt về một số vấn đề chung của công tác lý luận chính trị và tình hình công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới; đánh giá tình hình tư tưởng, dự báo diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới và trong nước những năm sắp tới; chỉ rõ vai trò và nhiệm vụ của ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

 

Đức Luận