Skip to main content

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2018

Ngày 04/01/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện biên giới.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong năm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn cơ bản đáp ứng yêu cầu, hoàn thành rõ nét 04/06 nhiệm vụ, hoàn thành chưa rõ nét 02/06 nhiệm vụ. Ban Quản lý được giao làm chủ đầu tư 16 dự án với kế hoạch vốn 182.398 triệu đồng, kết quả giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; phối hợp với các ngành, huyện thực hiện việc quản lý bến bãi, bước đầu quản lý tốt giá dịch vụ, phí, lệ phí theo quy định, hoạt động kinh doanh bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu đã có chuyển biến rõ rệt, phối hợp với các huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án… Các trung tâm quản lý cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức năng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra tại cửa khẩu…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Năm 2019, đề nghị Ban Quản lý bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động ở các khu vực cửa khẩu để có giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả; thực hiện tốt các quy trình thủ tục đấu giá quyền thuê tòa nhà dịch vụ, các khu đất tại cửa khẩu để nâng cao hiệu quả sử dụng…; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng của Quảng Tây – Trung Quốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về hàng hóa tại khu vực cửa khẩu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến cấp phép cho các doanh nghiệp.

 

Thùy Linh