Skip to main content

Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày 29/5/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Lạng Sơn về tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

 

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cùng dự và làm việc với Đoàn kiểm tra.

 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo Báo cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, thực hiện có nền nếp và có chuyển biến tích cực. Cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, dự án có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội. 

 

Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng, Nhân dân được nâng lên; ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng và ý thức chấp hành kỷ cương, pháp luật của Nhà nước được tăng cường; việc thực hiện dân chủ ở các cơ quan, đơn vị và trong đời sống xã hội được phát huy đầy đủ hơn, tạo được sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa bàn, cơ sở; góp phần tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hạn chế phát sinh những bức xúc trong Nhân dân; qua đó, củng cố, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Lạng Sơn đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Để phát huy những kết quả đó, đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đặc biệt đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các loại hình; đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hiện dân chủ; tiếp tục chú trọng đưa hoạt động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, phát huy được hiệu quả, mang tính chất bền vững; tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Trần Thị Bích Thuỷ, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã đi kiểm tra 03 đơn vị gồm: Huyện uỷ Lộc Bình, Cục Hải quan và Công ty TNHH Bảo Long./.

 

Bích Diệp