Skip to main content

Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh họp sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Sáng 03/7/2019, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh họp sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BCĐ thu ngân sách tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, trong đó, tập trung công tác rà soát, quản lý nguồn thu, chỉ đạo thu NS, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi gian lận thuế, nợ thuế. Tổng thu NS 6 tháng đầu năm đạt trên 3.271 tỷ đồng, đạt 60% dự toán, trong đó, ước thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được trên 1.706 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, tăng 39,8 so với cùng kỳ. Tổng thu nội địa ước đạt trên 1.564 tỷ đồng, đạt 59% dự toán tỉnh giao, bằng 128,2% so với cùng kỳ.

 

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ tỉnh, các huyện, thành phố đã báo cáo, đánh giá kết quả thu NS trong 6 tháng đầu năm, đồng thời, thảo luận, bàn giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thu NS những tháng cuối năm.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành thuế và các ngành thành viên BCĐ đã nỗ lực, cố gắng trong công tác thu NSNN. Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, đồng chí yêu cầu các sở, ngành thành viên BCĐ tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát, quản lý chặt hóa đơn chứng từ, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, không để thất thoát các nguồn thu, nâng cao hiệu quả thực hiện các Đề án thu NS. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng nông sản, cải cách thủ tục hành chính, thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm soát thu phí bến bãi, kinh doanh vận tải, thị trường, hàng hóa… Rà soát, tham mưu quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quản lý tốt các mỏ khai thác khoáng sản, chống thất thoát, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị quản lý NS, quản lý tài sản, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, biểu dương những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, xử lý nghiêm những trường hợp chây ỳ, không nộp thuế… Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các nguồn thu, tham mưu cho UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp, phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu thu NS năm 2019./.

 

Khánh Ly