Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2873/VP-KTN Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và giá gói thầu đối với một số gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 18 tháng đầu, dự án BIIG 1
2871/VP-KTN Về việc báo cáo đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ
2870/VP-KTN Về việc phê duyệt kế hoạch phát triển vận tải hành khách
2868/VP-TH Về việc dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
2865/VP-KTN Về việc đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2856/VP-KGVX Về việc kiểm tra xem xét giải quyết chế độ cho người lao động có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995
2853/VP-KTTH Về việc tiếp đón, làm việc với Đoàn công tác tỉnh Sơn La
2852/VP-NC Về việc phối hợp khảo sát cửa khẩu phụ Nà Nưa, huyện Tràng Định
2848/VP-KTTH Về việc tham dự Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”
2847/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2018
2845/VP-NC Về việc báo cáo kết quả thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở
2844/VP-KTN Về việc khẩn trương xử lý các vướng mắc dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2841/VP-KTN Về việc khẩn trương thực hiện điều chỉnh, bổ sung Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2840/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo quy định sửa đổi về tiền lương và thu nhập tăng thêm của tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP
2838/VP-KGVX Về việc phối hợp tổ chức Chạy việt dã xuyên Việt FPT năm 2018
2835/VP-KTN Về việc tham dự Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
2834/VP-KTN Về việc giải phóng mặt bằng Dự án Cầu thị trấn Lộc Bình
2833/VP-KTN Về việc thẩm tra báo cáo đề xuất giao đất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Tràng Định
2829/VP-KTN Về việc chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo
2828/VP-KTN Về việc kiến nghị sau giám sát về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm xả thải gây ô nhiễm môi trường
2814/VP-NC Về việc tham dự Hội nghị giao ban của TW Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức tại Lạng Sơn
1372/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế lựa chọn và công bố thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1369/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công an tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Đồn Công an cửa khẩu Chi Ma
1368/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1367/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho UBND thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc để xây dựng Nhà văn hóa Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
2824/VP-KTN Về việc đấu giá khu đất Phòng Giáo dục thành phố tại Khu tái định cư phường Tam Thanh
2822/VP-KTN Về việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông thuộc CT MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám
2821/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2820/VP-KGVX Về việc xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019 - 2020
2819/VP-TH Về việc giải quyết kiến nghị cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp
2815/VP-NC Về việc tăng cường, củng cố tổ chức giám định pháp y
2814/VP-NC Về việc tham dự Hội nghị giao ban của TW Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức tại Lạng Sơn
2813/VP-NC Về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
2810/VP-KTN Về việc tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực miền núi phía Bắc, Thái Nguyên 2018”
2798/VP-KGVX Về việc dừng hoạt động của Trạm phát lại truyền hình Đồng Đăng để bảo đảm an toàn
2792/VP-KTN Về việc thẩm tra Báo cáo số 130/BC-SCT của Sở Công Thương
2789/VP-KTTH Về việc phối hợp thu thập số liệu báo cáo về hợp tác xã, tổ hợp tác
2788/VP-KGVX Về việc lùi thời gian trình dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
2787/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
2786/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng