Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3501/VP-KTN Về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
3500/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thịnh Lạng Sơn
3495/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật
3494/VP-KGVX Về việc tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông - lâm - ngư nghiệp GROWTECH năm 2018
3489/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
3488/VP-KTN Về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3485/VP-NC Về việc xem xét dự thảo Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh
3483/VP-NC Về việc tài trợ cho Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018
3482/VP-NC Về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2018 (Đề án 567)
1725/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng quản lý theo quy định
843/UBND-NC Về việc sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 - 2020
838/UBND-KTTH thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh.
837/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3479/VP-KTN Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.
3478/VP-KTN Về việc bổ sung hầm chui dân sinh dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3477/VP-KTN Về việc tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng KCN,KKT
3476/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh về phương án xử lý trụ sở cũ TAND tỉnh
3475/VP-KTN Về việc xây dựng Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư bến xe xưởng gỗ phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
3473/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
3472/VP-KTTH Về việc rà soát, đánh giá chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan
3471/VP-KTN Về việc đối ứng vốn thực hiện hỗ trợ bồi thường, GPMB
3470/VP-KTN Về việc ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính về Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
3466/VP-NC Về việc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
3463/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng tại Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 30/7/2018
3462/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng
3461/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 06/9/2018)
3461/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 06/9/2018)
3460/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
3459/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
3458/VP-TH Về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh
828/UBND-NC Về việc tăng cường công tác QLNN trong tuyển dụng viên chức năm 2018
3453/VP-KTN Về việc khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ đầu tư xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, y tế, môi trường và giám định tư pháp
3452/VP-NC Về việc hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp y tế
3451/VP-NC Về việc cử nữ CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
3449/VP-KGVX Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT chuyên Chu Văn An
3447/VP-KGVX Về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
3445/VP-KTN Về việc kế hoạch lập lại trật tự hành hang an toàn đường bộ theo Quyết định số 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3444/VP-KTN Về việc tổ chức khánh thành cầu tràn qua sông Kỳ cùng tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
3443/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3442/VP-KTN Về việc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn trên Tạp chí Thi đua Khen thưởng