Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1947/VP-KTN Về việc thẩm tra Báo cáo số 154/BC-BQLKKTCK của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn
1944/VP-KTN Về việc chủ trương thăm dò, mỏ cát, sỏi tại thôn Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định.
1941/VP-KTN Về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2018
1940/VP-KTN Về việc tăng cường theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm trong việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
1939/VP-KTN Về việc kiến nghị của UBND huyện Tràng Định về thực hiện tiêu chí số 2 trong xây dựng nông thôn mới
1938/VP-KTN Về việc đề xuất sửa chữa, cải tạo trần Hội trường tầng III - Trung tâm Văn hóa tỉnh
1937/VP-KTN Về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hòa Bình, huyện Chi Lăng
1936/VP-KTN Làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức vàCục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ
1932/VP-KTN Về việc gia hạn khai thác cát, sỏi phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới
1931/VP-NC Về việc tổ chức Đại hội Hội khuyến học tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023
976/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn tại thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, giao cho Sở Tài chính quản lý
1923/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”
1920/VP-NC Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
1919/VP-KSTT Về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
1918/VP-NC Về việc thành lập Đội quản lý trật tự đô thị tại các huyện
1908/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị thăm dò mỏ cát, sỏi trên địa bàn xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng.
1000/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn tại đường Lê Đại Hành, Khối 10, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, giao cho Sở Tài chính quản lý
96/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
95/KH-UBND Triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
1915/VP-KGVX Về việc thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
1903/VP-KTN Về việc bố trí vốn đối ứng dự án ODA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
473/UBND-NC Về việc thống nhất cấp độ thành tích và thời gian thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
472/UBND-KTTH Về việc thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
1911/VP-KTN Về việc cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu
1910/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018 (ngày 30/5/2018)
1909/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bắc Kạn với tỉnh Lạng Sơn.
1907/VP-KTN Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết phường Đông Kinh, tỷ lệ 1/500 để lập dự án đầu tư Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh
1906/VP-KGVX Về việc thẩm tra Tờ trình số 90/TTr-SYT ngày 23/5/2018 của Sở Y tế
1905/VP-KTTH Về việc kiểm tra, rà soát quỹ đất công và tài sản công trên đất do tỉnh quản lý
1903/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư thu lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
1899/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019
1897/VP-KTN Về việc liên quan đến công trình hồ Nà Dầy, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
1895/VP-NC Về việc thành lập Đội quản lý trật tự đô thị tại các huyện
1892/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn
1891/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất
1890/VP-KTN Về việc tổng kết 10 năm về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X
189/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn
1889/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn
1888/VP-KTTH Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018
1887/VP-KTN Về việc báo cáo cung cấp thông tin phục vụ điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực