Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
707/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Tạp chí Điện tử Công nghiệp Môi trường
706/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội và Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Anh Lạng Sơn
704/VP-KTTH Về việc triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
703/VP-KTN Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53/KL/TW ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị về Đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020
702/VP-KTTH Về việc tổng kết, tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
697/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
692/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2019 (ngày 04/3/2019)
690/VP-KTN Về việc đề xuất của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên về biện pháp bảo vệ động vật hoang dã
689/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
403/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Việt Bắc thuê tại Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
402/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
401/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Bắc Việt thuê đất để thực hiện dự án trồng rừng tại xã Hồng Phong, huyện Bình Gia
177/UBND-NC Về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác cán bộ
175/UBND-KTN Về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
686/VP-KTN Về việc đề nghị đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống BĐBP
683/VP-KGVX Về việc xem xét các kiến nghị của UBND huyện Tràng Định
682/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Bản ghi nhớ về Dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở tại 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam
680/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thiên Long
679/VP-KTTH Về việc xem xét, đề xuất giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp
74/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu tại buổi kiểm tra, thăm động viên ra quân đầu xuân Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
675/VP-KGVX Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá XI)
674/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo báo cáo phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
672/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
671/VP-KTN Về việc đối ứng vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình: Xử lý điểm đen tại Km27+430-Km27+860/QL.1B
669/VP-KTN Về việc kiểm tra, đánh giá tác động của dự án xử lý rác thải bằng công nghệ Lò đốt của Hợp tác xã Đồng Tâm
668/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư
666/VP-KGVX Về việc hợp tác triển khai ứng dụng CNTT - Giải pháp Elearning
665/VP-KGVX Về việc gia hạn thời gian thử nghiệm phần mềm Văn phòng điện tử VNPT-iOffice
664/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6
663/VP-KSTT Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
657/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Hội Cựu TNXP tỉnh về chế độ đối với TNXP làm chuyên trách công tác Hội
654/VP-KGVX Về việc phối hợp tuyên truyền đối ngoại về tỉnh Lạng Sơn
652/VP-KTN Về việc đề xuất phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
651/VP-KTN Về việc bổ sung, hoàn thiện các nội dung theo kết luận thẩm định của Bộ Xây dựng về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn
650/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
649/VP-KTN Về việc xây dưng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020
648/VP-TH Về việc tổ chức kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch 2019 tại huyện Văn Lãng
643/VP-KSTT Về việc đề nghị rà soát, lựa chọn TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy.
642/VP-KSTT Về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện rà soát giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách TTHC và Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh.
641/VP-NC Về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính