Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2015/VP-KTN Về việc cấp lại Giấy phép quy hoạch dự án Cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu số 12, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
2014/VP-KTTH Về việc triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tại Lạng Sơn
2013/VP-KTTH Về việc tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
503/UBND-NC Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017
2005/VP-NC Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2002/VP-KTTH Về việc hỗ trợ kinh phí cho 05 đơn vị thuộc Công an tỉnh thực hiện chuyên án ma tuý 217T
2001/VP-KTN Về việc xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lạng Sơn
2000/VP-KTN Về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Trường Mầm non xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình
1999/VP-NC Về việc triển khai Nghị Quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
1998/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công
1994/VP-KTN Về việc khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình
1993/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của HTX Tiến Đạt
1992/VP-KTTH Về việc xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
1990/VP-KTN Về việc thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết TW 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
1989/VP-KTN Về việc liên quan đến chấm dứt hoạt động dự án Trồng rừng sản xuất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1988/VP-KTN Về việc hoạt động khai thác đá vôi tại mỏ đá Đồng Mỏ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
1987/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Chi cục Phát triển nông thôn
1982/VP-KTN Về việc thay đổi quy hoạch tại khu đất D7, cửa khẩu Tân Thanh
1981/VP-KTN Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án theo Luật Đầu tư
1980/VP-KSTT Về việc báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2018
1978/VP-KTTH Về việc tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
1977/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 06/6/2018)
1975/VP-KTTH Về việc thực hiện bàn giao, tiếp nhận các công trình điện theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg
1974/VP-KTN Về việc phối hợp kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020
1973/VP-KTTH Về việc hỗ trợ kinh phí cho tập thể, cá nhân trong vụ giải cứu con tin tại Trại tạm giam Yên Trạch thuộc Công an tỉnh
1972/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
1971/VP-KTN Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập đề nghị bàn giao lại đất cho địa phương
1970/VP-KTN Về việc điều chỉnh dự án Khu tái định cư Phú Lộc IV- Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4
1967/VP-KTN Về việc báo cáo nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2018
1965/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến về Tờ trình và Dự thảo Luật kiến trúc
1964/VP-KTN Về việc xử lý sạt trượt mái taluy dương dự án: Đoạn Lũng Vài - Bẻn Pẻn, ĐT.229 (Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh)
1963/VP-KTN Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng các hạng mục phụ trợ, sân vườn và nội thất Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn
1962/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn
1959/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Thông báo số 2542-TB/VPTU ngày 23/5/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy
1957/VP-KTN Về việc giao đất tại Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc
1956/VP-KTTH Về việc quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
1955/VP-KTN Về việc báo cáo số liệu về dự toán chi phí dịch vụ thoát nước
97/KH-UBND Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
490/UBND-NC Về việc quản lý công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh
1948/VP-KTN Về việc xử lý kinh phí hỗ trợ cộng đồng dân cư nơi ở mới liên quan đến Dự án Trường bắn quốc gia khu vực 1