Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
526/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoàng Tân, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc quản lý
57/KH-UBND Thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020
56/KH-UBND Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018
55/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
504/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
54/KH-UBND Phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
499/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
496/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, giao cho UBND thành phố để thực hiện giao đất tái định cư (Đợt 5)
53/KH-UBND Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2018
52/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
51/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2018
453/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
50/KH-UBND Hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
49/KH-UBND Triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
48/KH-UBND Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021
47/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổ
46/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
45/KH - UBND Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018
44/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
43/KH-UBND Thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang
415/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung, sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
41/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018
408/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
40/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
39/KH-UBND Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt I, năm 2018
38/KH-UBND Phối hợp tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020
37/KH-UBND Triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
35/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
34/KH-UBND Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020
31/KH-UBND Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018
304/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia để xây dựng Trụ sở cơ quan và Nhà văn hóa thôn
29/KH-UBND Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
28/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
26/KH-UBND Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Mậu Tuất, năm 2018
345/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính
25/KH-UBND Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/KH-UBND Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
23/KH-UBND Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020
22/KH-UBND Ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018
21/KH-UBND Thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn