Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
983/VP-KGVX Về việc triển khai ứng dụng CNTT - Giải pháp Elearning
981/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết khu đô thị Nam Hoàng Đồng I mở rộng
124/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công trình xây dựng các phòng học tại huyện Bình Gia, thuộc dự án Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai
123/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Đình Lập
973/VP-KTTH Về việc tổ chức thực hiện nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với phương án xử lý tường rào Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn
972/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở
971/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2019 (ngày 19/3/2019)
970/VP-NC Về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6
968/VP-KSTT Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019
967/VP-KTTH Về việc xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng cục Đường bộ VN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
966/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp
965/VP-KTTH Về việc giao trả lời đơn của Công ty cổ phần công viên cây xanh Lạng Sơn
962/VP-KTN Về việc đề xuất nội dung trả lời đề nghị của Tổng Cục thuế tại Công văn số 780/TCT-KTNB ngày 05/3/2019
961/VP-KTN Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu phi
958/VP-KTN Về việc tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
957/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
953/VP-KTTH Về việc rà soát, thẩm định lại nội dung đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về làm rào chắn chống buôn lậu.
952/VP-KTTH Về việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
951/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án khu chế biến nông sản LASAFOOD
950/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Công Thương về Dự án đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ An Phúc
949/VP-KTN Về việc giao tham mưu chỉ đạo thực hiện văn bản 1653/BNN-KTTH ngày 07/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
218/UBND-KTN Về việc phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
214/UBND -KTTH Về việc giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
122/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
121/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Tràng Định
120/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn)
119/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Lộc Bình, xã Tú Đoạn
115/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Bình Gia và công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Bình
945/VP-KTTH Về việc chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh – Pò Chài
928/VP-KTN Về việc xem xét nguồn vốn để thực hiện cải tạo, sửa chữa Hội trường tầng III Trung tâm Văn hóa -Nghệ thuật tỉnh
927/VP-KTN Về việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
926/VP-TH Về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
924/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Hồng Phong
922/VP-KTN Về việc tham gia dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
212/UBND-KSTT Về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
210/UBND-KTN Về việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
114/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu về kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Chi Lăng
921/VP-KTN Về việc tham mưu phân bổ chi tiết kinh phí Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ
920/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc Bình
919/VP-KTN Về việc tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Báo cáo KTKT các công trình: Sửa chữa cấp bách hồ Phai Luông, Nà Pàn, Rọ Doóc, tỉnh Lạng Sơn