Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1010/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1008/UBND-KTTH Về việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc
4114/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018
4111/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2017/TT-BTC.
4110/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện để án `Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025`
4109/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động khung mừng Đảng mừng Xuân
4108/VP-KTN Về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2017/NĐ-CP
4104/VP-KTN Về việc dự thảo Báo cáo và giải trình tại phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh
2024/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND huyện Văn Quan để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
1006/UBND-KTN Về việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư ngoài ngân sách
1002/UBND-KTN Về việc hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, danh mục dự án thuộc các Chương trình MTQG năm 2019
4097/VP-KTN Về việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
4092/VP-KTN Về việc báo cáo tiến độ Đề án hoàn thiện định mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
4091/VP-KTN Về việc tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế
4080/VP-KGVX Về việc tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn
4079/VP-KTN Về việc đầu tư sử dụng hệ thống Camera giám sát giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ
4075/VP-KTN Về việc báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị
4072/VP-KGVX Về việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học
2013/QĐ-UBND Cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án Nhà thương mại Trường An
2013/QĐ-UBND Cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án Nhà thương mại Trường An
4069/VP-KTTH Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018
4066/VP-KTTH Về việc phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
2011/QĐ-UBND Cho Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn thuê đất để thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (đợt 1)
2004/QĐ-UBND Cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Tân Tiến, huyện Tràng Định
4063/VP-KTTH Về việc rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối
4061/VP-KGVX Về việc tham mưu triển khai thực hiện Đề án Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025
4060/VP-KGVX Về việc dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2008-2018
4055/VP-KGVX Về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT
4054/VP-KGVX Về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
4052/VP-TH Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
4048/VP-KTN Về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
4045/VP-KGVX Về việc cho ý kiến đối với Tờ trình số 2202/TTr-SGDĐT ngày 02/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
990/UBND-KTN Về việc chủ động rà soát vùng hạ du và quản lý hành lang thoát lũ khi vận hành công trình thủy điện
984/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4041/VP-KGVX Về việc biên soạn, xuất bản sách lịch sử Hội VHNT Lạng Sơn và Chương trình Đêm nhạc Thành tựu âm nhạc Lạng Sơn 5 năm 2013 - 2018
4037/VP-KTN Về việc thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2018/TT-BXD
4033/VP-TH Về việc gửi tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
4031/VP-KTTH Về việc giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018
1999/QĐ-UBND Thu hồi đất và cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Quốc Việt, huyện Tràng Định
1998/QĐ-UBND Cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Thanh Long, huyện Văn Lãng