Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1246/UBND-NC Về việc tăng cường phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn
4981/VP-KSTT Về việc đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá của tỉnh trong năm 2019
4980/VP-KSTT Về việc hướng dẫn xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.
4978/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển NLTT Việt Nam
4977/VP-KTN Về việc điều chỉnh quy hoạch vị trí cảng cạn Lạng Sơn
4971/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam
4969/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo việc thực hiện CS, PL về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2012-2018
4967/VP-KTN Về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án cấp nước sạch thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai đoạn 2016-2020
4965/VP-KTN Về việc xem xét để nghị điều chỉnh hạng mục cây xanh thuộc dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng - giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn
4694/VP-KTN Về việc kinh phí khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1, sửa chữa đột xuất
1239/UBND-KTTH Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
4959/VP-TH Về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch năm 2019
4945/VP-KTN Về việc rà soát vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh
2540/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2523/QĐ-UBND Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4947/VP-KGVX Về việc khám sàng lọc bệnh tim
4946/VP-KTN Về việc báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị
4944/VP-KTN Về việc đề xuất đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn - Hòa Thắng tại huyện Hữu Lũng
1234/UBND-NC Về việc rà soát danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp
4942/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị tiếp tục xuất khẩu hàng hóa đông lạnh, thủy hải sản chở nguyên container qua cửa khẩu phụ Cốc Nam
4939/VP-KTTH Về việc bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả XTĐT năm 2018 và Chương trình XTĐT năm 2019
4937/VP-NC Về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
4936/VP-NC Về việc triển khai thực hiện thí điểm theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị
4935/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”
4930/VP-KGVX Về việc tổng kết, đánh giá việc thí điểm mô hình trường học mới VNEN
4928/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 739/TTr-BVĐK ngày 28/11/2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
4927/VP-KGVX Về việc tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường
4926/VP-KGVX Về việc biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa tỉnh Lạng Sơn
4925/VP-KGVX Về việc tham mưu triển khai Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
4924/VP-KGVX Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em
4923/VP-KTN Về việc đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW
4922/VP-KSTT Về việc thực hiện báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018
4920/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 61/2010/TT-BTC và Thông tư số 11/2012/TT-BTC
4919/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Hồng Phong
1228/UBND-KGVX Về việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn
4908/VP-KTN Về việc đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Chợ Việt Bắc
4906/VP-KTN Về việc giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Văn Quan
4905/VP-KTN Về việc tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng PCTT
4904/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện NQ số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4903/VP-KTN Về việc triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020