Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2009

         Để thực hiện công tác quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 qua các đơn vị chi trả thu nhập theo đúng quy định của Luật thuế TNCN, Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế TNCN tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế TNCN các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc sau đây:

          Đối với cơ quan Thuế: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ ngành thuế và các đơn vị chi trả thu nhập trên địa bàn tỉnh nắm vững những quy định, nội dung, các bước thực hiện quyết toán thuế TNCN; Cung cấp, hướng dẫn cho các đơn vị chi trả thu nhập sử dụng phần mềm ứng dụng do Tổng cục Thuế phát hành để quyết toán thuế thuế TNCN năm 2009. Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai Quyết toán thuế TNCN năm 2009 theo Công văn số 841/TCT-CNTT ngày 19/3/2010 của Tổng cục Thuế. Tiếp tục rà soát, đôn đốc việc việc đăng ký và cấp mã số thuế TNCN cho các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đăng ký mã số thuế, đảm bảo mọi cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế, quyết toán thuế phải có mã số thuế. Thường xuyên tổng hợp kết quả công tác triển khai thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh, đảm bảo công tác quyết toán thuế TNCN năm 2009 đạt kết quả, đúng quy định.

          Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế TNCN các huyện, thành phố: Có trách nhiệm chỉ đạo công tác triển khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 của đơn vị theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Các tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân: Có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê khai quyết toán thuế, giảm thiểu chi phí, thời gian, hạn chế những sai sót số liệu trong kê khai, quyết toán thuế; Tổng cục Thuế đã có phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN cung cấp miễn phí; Phần mềm ứng dụng và các tài liệu hướng dẫn kèm theo được cung cấp tại các website: 

                                     http://www.gdt.gov.vn

                                     http://www.mof.gov.vn 

                                     http://tncnonline.com.vn

                               http://www.webketoan.vn

                               http://www.hcmtax.gov.vn

                               http://www.taxonline.com.vn

hoặc lấy tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế các cấp.

          Hồ sơ quyết toán gửi cho cơ quan thuế bao gồm hồ sơ giấy và file dữ liệu, bằng các hình thức gửi: Trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc qua cổng thông tin điện tử: http://tncnonline.com.vn

           Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh: Thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai tại địa phương, đơn vị đã được phân công để nắm bắt, phản ánh kết quả, tiến độ triển khai thực hiện, cũng như những vướng mắc về Ban chỉ đạo tỉnh (qua Cục Thuế) để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết.

            Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục đích, yêu cầu của công tác quyết toán thuế năm 2009 để các tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định.

 

                                                  Vũ Đình Chuyền

                                     Sở Thông tin và Truyền thông

                  Nguồn: Công văn 284/UBND-KTTH của UBND tỉnh Lạng Sơn

Gửi bình luận của bạn

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.