Nhảy đến nội dung

 1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
 2. Chỉ thị đẩy mạnh triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam
 3. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
 4. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
 5. Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm Thạch đen tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 6. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
 7. Quyết định thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
 8. Chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện cho Chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Bản Lải vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị xe máy và nhân lực đến công trình
 9. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030
 10. Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và  kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
 11. Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
 12. Thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
 13. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2021
 14. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
 15. Chỉ đạo việc thực hiện mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử
 16. Sẵn sàng ứng phó thiên tai diễn biến phức tạp
 17. Chỉ đạo tổ chức chi trả trợ cấp xã hội đảmbảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 18. Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Văn phòng UBND tỉnh
 19. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025
 20. Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh
 21. Chỉ đạo việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
 22. Sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn
 23. Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 24. Chỉ đạo hỗ trợ các phương tiện có vé tháng, vé quý phải tạm ngưng hoạt động theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 25. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức,
 26. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạt trong phòng, chống dịch Covid-19
 27. Quyết định giải thể 4 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 28. Quyết định giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn  tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
 29. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thực hiện mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử
 30. Chỉ đạo việc tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19