Nhảy đến nội dung

 1. Bộ Y tế chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai
 2. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh
 3. Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 4. Quyết định dỡ bỏ phong tỏa Khu 3 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
 5. Quyết định điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng
 6. Bộ Y tế chỉ đạo về khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19
 7. Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 8. Quyết định giải thể chốt Kiểm dịch y tế liên ngành trên đường tỉnh ĐT240 Pác Luống - Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
 9. Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 hiệu quả, chất lượng
 10. Quyết định giải thể chốt Kiểm dịch y tế liên ngành trên đường tỉnh ĐT240 Pác Luống - Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
 11. Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định và quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
 12. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi và lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn
 13. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
 14. Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng trên địa bàn tỉnh
 15. Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng
 16. Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp
 17. Phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
 18. Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ
 19. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
 20. Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
 21. Công nhận điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa
 22. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
 23. Chỉ đạo việc trình UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
 24. Triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 25. Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong trường phổ thông có nhiều cấp học
 26. Văn bản về việc đồng ý cho sử dụng kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn làm căn cứ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021
 27. Chỉ đạo tiếp tục duy trì Chốt kiểm dịch y tế liên ngành
 28. Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
 29. UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
 30. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn