Nhảy đến nội dung

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
462/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
457/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
456/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2023
322/UBND-KT Về việc giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca;…
318/UBND-KT Về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700…
317/UBND-KT Về việc hướng dẫn Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên thực hiện mở tuyến đường sang vị trí khác và xin thuê lại…
1224/VP-KT Về việc tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh và Quy hoạch chi tiết khu dân cư và tái định cư dọc tuyến tránh…

Thông tin cần biết

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê truy cập