Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị đào tạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Ngày 20/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đào tạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, gần 120 đại biểu đến từ UBND các huyện, các xã trên địa bàn tỉnh đã được chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao giới thiệu các chuyên đề như: giới thiệu chung về khóa đào tạo và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; xây dựng cập nhật tài liệu hệ thống tại các cơ quan hành chính; các thủ tục ban hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; kết quả cần thực hiện và đạt được tại từng cơ quan; phương pháp đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính; phương pháp kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và c