Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị đào tạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Ngày 20/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đào tạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.