Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4875/VP-KT Về việc nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 902/CĐ-TTg ngày 30/9/2023
4873/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6984/BNN-TCCB
4872/VP-NC Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 trong ngành tài nguyên và môi trường
4871/VP-KT Về việc tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của UBND huyện Hữu Lũng về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn lên đất dành cho đường sắt tại khu ga Bắc Lệ
4870/VP-KT Về việc nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc xác định ranh giới đất dành cho đường sắt
4869/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
4868/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ thăm dò, khai quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học
4867/VP-KT Về việc đồng ý xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh
4866/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Xây dựng và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn
4865/VP-KT Về việc nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo
4863/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 8109/BKHĐT-KTĐP ngày 29/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4861/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất xây dựng Kế hoạch thực hiện và nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh trong các trường học
4859/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của đặt tên đường phố trên địa bàn tỉnh của công dân
4857/VP-KT Về việc tiếp tục tổng hợp, khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý tổng thể đối với nội dung nợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh
4856/VP-KT Về việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030
4855/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng)
4854/VP-KGVX Về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024
4853/VP-KGVX Về việc triển khai Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4
4852/VP-KGVX Về việc thực hiện quy trình cử tuyển năm 2023
1585/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, nhiệm vụ: Xây dựng Nền tảng số quản lý giá kết nối với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
1583/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để bố trí tái định theo quy định
1584/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các doanh nhân, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ tư - năm 2023
1582/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2024
1581/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Đường Kéo Cọ - Pò Nhàng, huyện Lộc Bình (đoạn Km0 - Km4+500), thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)
4850/VP-KGVX Về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4849/VP-KGVX Về việc chuyển vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2024