Tiêu đề văn bản Về việc xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 104/BC-SXD ngày 29/3/2024
Số hiệu 1513/VP-KT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---