Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ năm 2023 và điều chỉnh danh mục năm 2024 thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025, địa bàn huyện Văn Lãng
Số hiệu 1061/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Phe duyet dieu chinh danh muc, phan bo kinh phi GTNT 2023 huyen Van Lang , Phu luc kem theo
Mô tả ---