Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ tư

Ngày 24/6/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Lạng Sơn (TPLS) đã tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa 20, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp, Luật nghĩa vụ quân sự, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, dịch bệnh Covid-19… được 203 cuộc với trên 15.000 lượt người tham gia; phối hợp tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng triển khai khai một số dự án trên địa bàn thành phố đến 72 hộ; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp được 309 ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; phối hợp tổ chức được 16 hội nghị tiếp xúc cử tri; phối hợp với Hội đồng tư vấn giải quyết thành 79/110 đơn, hòa giải thành 44/84 đơn. Ủy ban MTTQ thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

 

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

 

  Thanh Huệ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.