Skip to main content

Thông tin khen thưởng, xử phạt tổ chức, doanh nghiệp

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
307/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
306/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
237/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
215/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022)
204/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022)
195/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2022)
171/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã đạt hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2021 - 2022).
170/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc, được bình xét trong các Cụm thi đua năm 2022)
159/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh)
115/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh)
82/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022)
05/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn
47/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022)
46/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao
32/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022)
02/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại đối với Công ty cổ phần Tân Bảo Minh HD
105/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dự án Đại Quang
2047/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập huyện Cao Lộc)
2046/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chi Lăng, huyện Cao Lộc năm 2022.)
2030/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022)
2013/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1984/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2022)
1972/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội Di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2022)
1957/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng địa phương năm 2022)
1949/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; công tác thông tin đối ngoại năm 2022)
1884/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trốn thuế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh)