Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 111-CTr/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 111-CTr/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 664/UBND-TH ngày 18/5/2024).

(Ảnh minh họa. Nguồn Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn)

Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình/đề án/kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Chi tiết Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem tại đây.

                                                                             Duy Đông


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết