A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ra Quyết định thành lập kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. (Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 08/02/2024). 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế cửa khẩu làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm Phó Trưởng ban.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ  tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tham mưu, đề xuất các vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét và quyết định. Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác định kỳ và theo chuyên đề. Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới liên quan, UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ; tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn./.

Hoàng Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết