A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn năm 2024

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn năm 2024 (Kế hoạch số 24/KH-HĐ, ngày 22/2/2024).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Nội dung tuyên truyền: các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các ngày Lễ trọng đại của đất nước, địa phương; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tình hình kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục và các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, công tác bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ vững an ninh trật tự địa bàn; nhiệm vụ củng cố quốc phòng và an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; các địa danh trên địa bàn gắn với những chiến công trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức quốc phòng cho các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ.

Hình thức tuyên truyền: phản ánh trong các bản tin thời sự và các chuyên mục, chuyên trang trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, trên các trang, mạng xã hội; chiếu các bộ phim tài liệu về lịch sử dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước; thông qua hoạt động ca nhạc, sân khấu với các chủ đề về lịch sử, truyền thống, về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, về lịch sử, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh Công an nhân dân; lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong triển khai thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục của địa phương./.

Bích Diệp

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết