A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 17/02/2024 về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia (TTDLQG) và các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phối hợp xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về TTDLQG, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của TTDLQG; phối hợp rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án TTDLQG; thúc đẩy cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản, chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản; triển khai đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, đảm bảo kết nối, tích hợp, liên thông với CSDLQG về đất đai và CSDLQG về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025; triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng CSDLQG về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06; tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động, việc làm.

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết