Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 14/5/2024).

Các cơ quan, đơn vị cần triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp để cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới một cách hiệu quả, thực chất và ổn định. Cụ thể: Tiếp tục duy trì, phát huy đối với các chỉ số lĩnh vực nội dung có sự cải thiện trong năm 2023 gồm: kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, quản trị môi trường, quản trị điện tử. Tập trung khắc phục, cải thiện đối với các chỉ số lĩnh vực nội dung sụt giảm điểm số, xếp hạng năm 2023 gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, cung ứng dịch vụ công.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành trên cơ sở các nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách, chủ động xây dựng kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và kịp thời hướng dẫn khắc phục những sai phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn ngành dọc tại cấp huyện, cấp xã./.

 

Bích Diệp

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết