A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 720/VP-KT, ngày 19/2/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030.
 

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi của Đề án: chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể khu vực, loại rừng, diện tích rừng, đối tượng rừng, trạng thái rừng phân theo chủ rừng cần nâng cao chất lượng và xây dựng dự án/phương án hoặc kế hoạch nâng cao chất lượng rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao chất lượng rừng theo các nguốn vốn quy định; tổ chức giao rừng, khoán bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, rà soát diện tích rừng chưa giao, hiện do UBND cấp xã quản lý, để giao cho chủ rừng quản lý theo quy định của pháp luật; trình HĐND cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án giao cho các địa phương từ nguồn ngân sách địa phương và các Chương trình, Đề án khác theo quy định,….

 

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết