A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, xử lý dứt điểm tình trạng môi giới trong thực hiện thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; xử lý dứt điểm tình trạng môi giới trong thực hiện thủ tục hành chính (Công văn số 1386/VP-TTPVHCC, ngày 27/3/2024).

Hoạt động giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (hanhchinhcong.langson.gov.vn)

Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố: tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy định về giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua các đối tượng môi giới thực hiện TTHC; rà soát công chức, viên chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa về năng lực, trình độ, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm theo đúng Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 của UBND tỉnh./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết