Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi sử dụng nguồn kinh phí đất trồng lúa năm 2024
Số hiệu 419/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---