Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
Số hiệu 2114/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---