Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II
Số hiệu 619/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---