Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp chuyên đề xem xét một số dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo
Số hiệu 96/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---