Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống

Ngày 26/10/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống. Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo văn phòng các ban, sở, ngành; ban tuyên giáo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác lịch sử đảng bộ thuộc ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

New Picture (25).png

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

 

Theo đó, các học viên đã được các giảng viên của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các chuyên đề: Quy trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; công tác tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống thời kỳ đổi mới. Các chuyên đề tại lớp tập huấn bảo đảm tính hiệu quả, tập trung vào những vấn đề thiết thực, định hướng phương pháp, kỹ năng tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống.

Việc tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ở các cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.          

                                                                                                                    Đức Luận

Đánh giá