Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 29/6/2020, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân (PKND) giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Trong 05 năm qua, Ban Chỉ đạo PKND các cấp đã tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng không nhân dân, tổ chức hoạt động theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã. Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban công tác PKND các cấp được kiện toàn, bổ sung đầy đủ, triển khai xây dựng kế hoạch PKND các cấp theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật của Nhà nước về PKND cho mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; hằng năm  tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung chương trình; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao; tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PKND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PKND các cấp tiếp tục xác định công tác PKND là một nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về PKND, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PKND; thường xuyên kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực, Ban công tác PKND các cấp, tổ chức điều hành tập trung, thống nhất; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức xây dựng các lực lượng chuyên môn phòng không theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới quốc gia trên địa bàn; tăng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về PKND./.

 

Bích Diệp