Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1518/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1422/QĐ-UBND Về việc đóng cửa mỏ đá vôi Bản Lỏng, xã Quảng Lạc và phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1349/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn
1132/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lùng Khứ I, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1083/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1052/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Công trình trạm bơm Ga Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
971/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023
969/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác mỏ đá vôi Lân Cần, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng
960/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đá vôi Bản Lỏng, xã Quảng Lạc và phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
891/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Khu 10, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
888/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung tiền cấp quyền khai thác mỏ đá vôi Lũng Phầy, xã Chí Minh, huyện Tràng Định
790/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
370/QĐ-UBND Về việc đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
369/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ cát, sỏi Nhạc Kỳ, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
51/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đá Gia Chanh, xã Quan Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
43/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước khu vực cửa khẩu Chi Ma và cấp nước sinh hoạt cho thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình
2063/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2022/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1944/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1940/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác, sử dụng nước mặt tại xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1560/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1497/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ bauxit Léo Cao, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1490/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình thủy điện Bản Quyền, phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1403/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp Cai Kinh 1, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
1310/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng Phong 4, xã Tô Hiệu (nay là thị trấn Bình Gia), huyện Bình Gia
1309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn