Skip to main content
1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 07 tháng 6 năm 2021)

 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn thông báo: Ngày 07/6/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận mới 03F0 tại Hữu Lũng, đây là 03F1(trong gia đình) của BN8794 phát hiện ngày 06/6/2021 qua xét nghiệm diện rộng (qua điều tra dịch tễ, BN8794 có tiếp xúc, liên quan tới Ngân hàng Lienviet trước đó).

 

1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2021)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn thông báo: ngày 06/6/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận mới 07F0 tại Hữu Lũng, trong đó: 04 trường hợp là F1 đã cách ly tập trung trước đó tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (ở cùng phòng cách ly với BN7816, BN7513) xét nghiệm lần 3 dương tính
1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 05 tháng 6 năm 2021)

 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn thông báo: Ngày 05/6/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận mới 01F0 tại Hữu Lũng, là F1 đã cách ly tập trung trước đó tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (ở cùng phòng cách ly với BN7514, BN6748, BN7516), xét nghiệm lần thứ 4 dương tính.

 

Subscribe to Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn