Skip to main content

 1. Kế hoạch về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021
 2. Thành lập 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn
 3. Truyền thông về hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 4. Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2021
 5. UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong cả nước về cách ly y tế người nước ngoài sau khi nhập cảnh tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
 6. Chỉ đạo tập trung, khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Lải
 7. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2021
 8. Thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
 9. Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn
 10. Ban hành Đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội
 11. Đồng ý tiếp tục tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh năm 2021
 12. Quyết định công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
 13. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2021 và phòng chống dịch Covid-19
 14. Chỉ đạo triển khai kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội
 15. Thực hiện Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021     
 16. Thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm  xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025
 17. Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
 18. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hoa Biển để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 19. Chỉ đạo thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
 20. Chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi