Skip to main content

 1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030
 2. Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2021
 3. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. Tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động
 5. Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021
 6. Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 7. Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
 8. Thực hiện phân bổ, nhập Tabmis dự toán vốn đầu tư nguồn nước ngoài và triển khai giải ngân năm 2021
 9. Kế hoạch rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh
 10. Chỉ đạo rà soát các đối tượng người có công khó khăn về nhà ở
 11. Chỉ đạo rà soát, đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường
 12. Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021
 13. Thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2021
 14. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
 15. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 16. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn
 17. Chỉ đạo giới thiệu, đề cử tham dự Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia 2021
 18. Chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
 19. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
 20. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh