Skip to main content

 1. Kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2021
 2. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Quan
 3. Tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 4. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy
 5. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ
 6. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
 7. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027
 8. Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021
 9. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
 10. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề
 11. Triển khai thực hiện các hạng mục công việc Dự án“Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn” giai đoạn 2021 - 2023
 12. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 13. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”
 14. Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
 15. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh
 16. Tiếp tục bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ
 17. Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 18. Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 19. Thủ tướng  Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025
 20. Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của tỉnh năm 2021