Skip to main content

 1. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 3/2021
 2. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021
 3. Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
 4. Chỉ đạo triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
 5. Quyết định thừa nhận xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
 6. Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 7. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
 8. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn
 9. Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 10. Thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030
 11. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030
 12. Chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba
 13. Chỉ đạo cơ cấu, mức giải thưởng và bổ sung kinh phí Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn năm 2021
 14. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường năm học 2021- 2022
 15. Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
 16. Chỉ đạo triển khai một số nội dung liên quan đến dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)
 17. Chỉ đạo vận chuyển người thuộc diện phải cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19
 18. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác cách ly theo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do người cách ly tự nguyện chi trả
 19. Quyết định ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021 – 2022
 20. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021