Skip to main content

 1. Tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh
 2. Chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025
 3. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng
 4. Tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021
 5. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng
 6. Kế hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
 7. Chỉ đạo triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai
 8. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021
 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đối với xe chở khách và bảo đảm an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên trên địa bàn
 11. Chỉ đạo tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 12. Chỉ đạo thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm
 13. Chỉ đạo tạo điều kiện cho hoạt động vận tải đi, đến tỉnh Hải Dương
 14. Thành lập các Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2021
 15. Chỉ đạo tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2021
 16. Tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương
 17. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
 18. UBND tỉnh phê duyệt Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021
 19. Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 20. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025