Skip to main content

 1. Quyết định giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 2. Chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp
 3. Chỉ đạo tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã
 4. Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìm, vật nổ do chiến tranh để lại”
 5. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hoa Hồi xứ Lạng
 6. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025”
 7. Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid- 19
 8. Kết quả thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 9. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
 10. UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
 11. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Công Thương về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công giai đoạn 2021 - 2025
 12. Tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 13. Tăng cường công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh năm 2021
 14. Giá dịch vụ cách ly y tế tập trung tại khách sạn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
 15. Tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 16. Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
 17. Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 18. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường xử lý các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp
 19. Thủ tướng Chính phủ quyết định Ngày Thống kê Việt Nam
 20. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn