Skip to main content

 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2021
 2. Tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè năm 2021
 3. Chỉ đạo thông tin về Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2021
 4. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha
 5. Chỉ đạo thực hiện quy định thu thập thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 6. Thủ tướng phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025
 7. Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
 8. Đồng ý chủ trương tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động  và văn hóa chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 9. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Đình Lập
 10. Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 - 2022
 11. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng
 12. Triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
 13. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng Khu liên hợp thể thao và Khu giáo dục đào tạo
 14. Phân bổ gạo cho huyện Hữu Lũng để hỗ trợ học sinh năm học 2020-2021
 15. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 16. Đôn đốc, hướng dẫn một số nội dung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã
 17. Chỉ đạo tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình Đỏ” năm 2021
 18. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 19. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật
 20. Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026