Skip to main content

 1. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021)
 2. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021)
 3. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021)
 4. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)
 5. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)
 6. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)
 7. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021)
 8. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/8 đến ngày 15/8/2021)
 9. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 02/8 đến ngày 08/8/2021)
 10. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021)
 11. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 19/7 đến ngày 25/7/2021)
 12. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/7 đến ngày 18/7/2021)
 13. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021)
 14. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021)
 15. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/6 đến ngày 27/6/2021)
 16. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021)
 17. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021)
 18. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 31/5 đến ngày 06/6/2021)