Skip to main content

 1. Kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021
 2. Chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID
 3. Điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Thanh và thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
 4. Kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021
 5. Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 6. Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt  quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
 7. Chỉ đạo thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 8. Đôn đốc thực hiện Kế hoạch đảm bảo tài chính chấm dứt dịch bệnh AIDS và kinh phí mua thuốc Methadone từ năm 2022
 9. Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
 10. Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
 11. Giải thể Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
 12. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh đã trồng được 21.377,2 ha cây phân tán
 13. Chỉ đạo khẩn trương rà soát danh sách địa bàn học sinh hưởng chính sách bán trú thuộc các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc
 14. Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
 15. Quyết định giải thể Chốt kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình
 16. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh trồng rừng tập trung được 31.535,9 ha
 17. Thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính vượt gần 111% kế hoạch
 18. Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 19. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
 20. UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
 21. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước thực hiện 9 tháng năm 2021 tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2020
 22. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
 23. Quyết định giải thể Chốt số kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
 24. Chỉ đạo tiếp tục trao đổi để sớm khôi phục phương thức giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài và hoạt động thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài
 25. Kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021
 26. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương
 27. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 28. Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 29. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid 19
 30. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế chỉ số cải cách thủ tục hành chính