Skip to main content

 1. Chỉ đạo kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 2. Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
 3. Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
 4. Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2016 - 2021
 5. Bộ Công Thương Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp
 6. Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2480/BNN-QLCL ngày 04/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 7. Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông
 8. Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông
 9. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K
 10. Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước"
 11. Quyết định giao nhiệm vụ cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
 12. Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn
 13. Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Lạng Sơn
 14. Thành lập 03 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
 15. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong cuộc bầu cử
 16. Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Thông cáo chung Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp
 17. Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
 18. Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện
 19. Chỉ đạo sau hội đàm với Đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 6/5/2021
 20. Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021