Skip to main content

 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực thi và tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo
 2. Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh năm 2021
 3. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 4. Phê duyệt Danh mục dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh
 5. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật
 6. Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 7. Huy động các nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng chính sách
 8. Chỉ đạo tăng cường thực hiện quy định trong sử dụng tiền mệnh giá nhỏ
 9. Vịt Quy lá mắc mật, Hoa Hồi Lạng Sơn được công nhận trng Top 100 món ăn, đặc sản Việt Nam (2020 - 2021)
 10. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 về phòng, chống dịch COVID-19
 11. Phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2021
 12. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 13. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
 14. Tiếp tục thực hiện Chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo
 15. Kết quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn xuân Tân Sửu - năm 2021
 16. Quyết định phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 2 năm học 2020 – 2021
 17. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 02/2021
 18. Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo của các Trường Cao đẳng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 19. Kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021
 20. Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021