Skip to main content

 1. Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
 2. Giải thể Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
 3. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh đã trồng được 21.377,2 ha cây phân tán
 4. Chỉ đạo khẩn trương rà soát danh sách địa bàn học sinh hưởng chính sách bán trú thuộc các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc
 5. Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
 6. Quyết định giải thể Chốt kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình
 7. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh trồng rừng tập trung được 31.535,9 ha
 8. Thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính vượt gần 111% kế hoạch
 9. Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
 11. UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
 12. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước thực hiện 9 tháng năm 2021 tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2020
 13. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
 14. Quyết định giải thể Chốt số kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
 15. Chỉ đạo tiếp tục trao đổi để sớm khôi phục phương thức giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài và hoạt động thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài
 16. Kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021
 17. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương
 18. Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 19. Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 20. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid 19
 21. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế chỉ số cải cách thủ tục hành chính
 22. Bộ Y tế chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai
 23. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh
 24. Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 25. Quyết định dỡ bỏ phong tỏa Khu 3 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
 26. Quyết định điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng
 27. Bộ Y tế chỉ đạo về khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19
 28. Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 29. Quyết định giải thể chốt Kiểm dịch y tế liên ngành trên đường tỉnh ĐT240 Pác Luống - Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
 30. Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 hiệu quả, chất lượng