Skip to main content

Họ và tên:

Dương Xuân Huyên

Năm sinh:

22/3/1973

Quê quán:

Xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chức vụ:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:        

Thạc sỹ triết học

Trình độ chính trị:

Cao cấp

Địa chỉ email

dxhuyen@langson.gov.vn 

Số điện thoại

0205. 3812452

Nhiệm vụ

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: y tế, dân số, gia đình và trẻ em; văn hoá, thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội; giáo dục và đào tạo; thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác văn phòng; phát thanh và truyền hình; thi hành án dân sự; bảo hiểm xã hội.

 

Chỉ đạo một số lĩnh vực của ngành nội vụ: Tuyển dụng, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động (trừ công tác bổ nhiệm, kỷ luật); thi đua – khen thưởng; địa giới hành chính; tín ngưỡng - tôn giáo; cải cách hành chính; công tác thanh niên; văn thư, lưu trữ nhà nước; công tác hội, đoàn thể; quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền.

 

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

 

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ (lĩnh vực được phân công), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các hội quần chúng thuộc tỉnh quản lý.

 

Phụ trách địa bàn các huyện: Cao Lộc, Bình Gia, Bắc Sơn.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.