Skip to main content

Họ và tên:

Nguyễn Long Hải

Năm sinh:

03/5/1976

Quê quán:

Xã Đồng Luận, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ

Chức vụ:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:        

Tiến sỹ luật

Trình độ chính trị:

Cao cấp 

Địa chỉ email

nlhai@langson.gov.vn 

Số điện thoại

0205. 3892696

    Nhiệm vụ

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình; tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công tác văn phòng.

 

Chỉ đạo một số lĩnh vực của ngành nội vụ: cải cách hành chính; công tác thanh niên; văn thư, lưu trữ nhà nước; công tác hội, đoàn thể; quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ (lĩnh vực được phân công), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các hội quần chúng thuộc tỉnh quản lý.

 

Phụ trách địa bàn các huyện: Văn Lãng, Đình Lập.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.