Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Khuyến học tỉnh: Triển khai nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020

 Ngày 17/5/2016, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.

                                      

Các đại biểu dự hội nghị

          Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trong 2 năm 2014-2015, Hội Khuyến học tỉnh đã  triển khai thí điểm các mô hình học tập trên địa bàn 11 huyện, thành phố. Theo đó, mỗi huyện, thành phố chọn 2 xã và 2 dòng họ, mỗi xã chọn 2 thôn, mỗi thôn chọn 10 hộ gia đình. Trong toàn tỉnh chọn 52 ban khuyến học tại các cơ quan, đơn vị để thực hiện. Kết quả, đã có 22 đơn vị xã, phường, 42 cộng đồng, 52 cơ quan đơn vị, 28 dòng họ và 374 gia đình hiếu học.

          Căn cứ kết quả đó, Hội Khuyến học tỉnh tiến hành chỉ đạo các đơn vị triển khai nhân rộng các mô hình đã đạt được trong 2 năm qua. Tập huấn cho các hội Khuyến học về thực hiện Bộ Tiêu chí và hướng dẫn Tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn, bản, tổ dân phố và “Đơn vị học tập” ở các cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình xây dựng các mô hình học tập trong 2 năm qua, nhất trí nhận định rằng công tác xây dựng mô hình học tập đã thu được kết quả và có khả năng nhân rộng. Các tiêu chí đánh giá kèm theo quyết định số 448 của Hội Khuyến học Việt Nam là phù hợp và có thể thực hiện được.

                                                                                          Nguồn: baolangson.vn