Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn điều tra lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015, cập nhật, quản lý và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu cung cầu năm 2015

        Ngày 25 và 26/6/2015, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015, cập nhật, quản lý và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu cung cầu năm 2015. Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo Sở và chuyên viên phụ trách lĩnh vực việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đại diện Trung tâm Giới thiệu việc làm của 43 tỉnh thành trong cả nước. Lạng Sơn là một trong các tỉnh được mời tham dự Hội nghị tập huấn.

          Trong thời gian 02 ngày tập huấn, các giảng viên là cán bộ Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thảo luận tại Hội nghị về phương án điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015, hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu điều tra thông tin đối với người lao động, phiếu điều tra thông tin đối với doanh nghiệp sử dụng lao động. Các đại biểu dự tập huấn cũng được cung cấp thông tin cung - cầu lao động năm 2014 và kế hoạch triển khai ghi chép, cập nhật thông tin năm 2015, được hướng dẫn phương pháp khai thác, quản lý phân tích dữ liệu cung- cầu lao động tại địa phương.

                              

                              Cán bộ Cục Việc làm phổ biến các nội dung tập huấn tại Hội nghị

          Sau khi được tập huấn, các địa phương sẽ tiến hành điều tra lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015, đồng thời tiến hành ghi chép, cập nhật thông tin cung - cầu lao động năm 2015 để tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường lao động của các địa phương và toàn quốc.

                                                                                       Vi Lương Thắng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội