Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn điều tra thu thập dữ liệu cung cầu lao động năm 2015

  Ngày 09/7/2015, tại Khách sạn Hoàng Vũ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thu thập dữ liệu cung cầu lao động năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; lãnh đạo và viên chức Trung tâm giới thiệu việc làm; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lao động việc làm và cán bộ điều tra của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 11 huyện, thành phố.

                              

                    Đồng chí Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

                                                    phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung về: Điều tra lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015; nghiệp vụ điều tra, ghi chép cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu Cầu lao động năm 2015; nghiệp vụ chỉ đạo hướng dẫn cập nhật thông tin biến động cơ sở dữ liệu Cung lao động năm 2015.

          Qua Hội nghị tập huấn, các điều tra viên đã nắm bắt được kiến thức và kỹ năng cơ bản để phục vụ tốt công tác điều tra thu thập, rà soát thông tin chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động. Kết quả của đợt điều tra lần này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước cập nhật được thông tin biến động về cung cầu lao động và nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó làm căn cứ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động, ban hành ra các chính sách về lao động việc làm, đào tạo nghề…

                                                                                          Vi Lương Thắng

                                                                         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội