Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nhìn lại việc tổ chức Đại hội đảng bộ các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của trung ương, Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định, tiến độ. Theo đó, sau khi tổ chức đại hội điểm, cấp tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội xong trước ngày 12/6/2020; đến ngày 16/8/2020, 15/15 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

New Picture (5).png

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu huyện Chi lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch của Tỉnh uỷ, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh tập trung quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt sát tình hình để hướng dẫn công tác nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra cấp ủy; việc trang trí khánh tiết, tham gia ý kiến vào văn kiện, hồ sơ lưu trữ, hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử. Các tiểu ban chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khi tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, các đại hội thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch và bảo đảm các nội dung theo quy định.

 

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, bảo đảm phòng, chống Covid-19, phát triển kinh tế, xã hội và tiến độ tổ chức đại hội. Trong công tác chuẩn bị văn kiện, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã lấy ý kiến các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; tổng hợp ý kiến đóng góp từ đại hội các tổ chức cơ sở đảng và hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 2015 - 2020 được đánh giá khách quan, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới; các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 có tính khả thi, liên thông với hệ thống chỉ tiêu tại dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định.

 

Việc tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được thực hiện nghiêm túc tại đại hội và các tổ. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, đúng chủ đề; các ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ bảo đảm súc tích và trọng tâm. Đoàn chủ tịch giải trình, làm rõ các ý kiến tham gia của đại biểu và tiếp thu, bổ sung một số nội dung. Trong thảo luận tại tổ, tập trung vào những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề công tác trọng tâm của đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

 

Công tác bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng quy chế; danh sách đề cử trình đại hội bầu cấp ủy có số dư từ 10% đến 15,38%. Tại đại hội không có đại biểu nào tự ứng cử, đề cử. Kết quả bầu một lần đủ số lượng; nhân sự trúng cử cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt theo phương án nhân sự đã phê duyệt; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư trúng cử với tỷ lệ cao. Việc đại hội trực tiếp bầu cử Bí thư cấp ủy được thực hiện thận trọng, đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan; kết quả giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy tại các bước và kết quả bầu cử tại đại hội đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Việc bầu đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bảo đảm theo điều lệ, quy chế, về cơ cấu, số lượng phân bổ.

 

Với tinh thần tích cực, chủ động, Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm quy trình, quy định. Cùng với đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như đột xuất và chủ động phòng, chống Covid-19. Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thành công tốt đẹp là tiền đề quan trọng trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đức Luận

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.